Polityka prywatności

 1. Właścicielem strony straczkowscy.pl oraz administratorem danych osobowych jest Agata Strączkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Strączkowscy Centrum Ogrodnicze, z siedzibą w Luboniu, ul. Wojska Polskiego 7, 62-030 Luboń, NIP 7771856837, dalej Strączkowscy Centrum Ogrodnicze.

 2. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze zajmuje się sprzedażą detaliczną w stacjonarnym sklepie w Luboniu, k. Poznania. Na stronie internetowej Strączkowscy Centrum Ogrodnicze umożliwia odwiedzającym wysłanie formularza kontaktowego z zapytaniem ofertowym, w którym dobrowolnie przekazuje się następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przekazane w trakcie korespondencji. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie ww. danych osobowych.

 3. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza kontaktowego odbywa się na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

 4. Dane osobowe osobowe przekazane przez użytkowników strony straczkowscy.pl przetwarzane są w celu przygotowania oferty handlowej oraz zawierania i realizacji umów sprzedaży. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze nie wykorzystuje przekazanych danych osobowych w innych niż ww. celach.

 5. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione, lub takie, z którymi ściśle współpracujemy.

 6. Użytkownik strony straczkowscy.pl, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika strony www.straczkowscy.pl oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania.

Pliki Cookies

 1. Strona straczkowscy.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, języka, lokalizacji oraz informacji, które przesłane zostały za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

 2. Zebrane dane służą monitorowaniu w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, rozpoznawania powracających użytkowników oraz zbieraniu informacji o ich preferencjach, w celu poprawy jakości naszych usług. Monitorowanie informacji odbywa się za pomocą urządzenia Google Analytics, który zbiera informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej.

 3. Dane zgromadzone za pomocą plików cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Strączkowscy Centrum Ogrodnicze.

 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia plików cookies przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące tych czynności znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 5. W razie potrzeby, wszelkie informacje dotyczące Polityki Prywatności udzielane będą pod adresem e-mail: biuro@straczkowscy.pl.